Władze stowarzyszenia

 

Władze Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”

 

Zarząd Stowarzyszenia

PREZES STOWARZYSZENIA:              pani Barbara Aleksandra Cichańska

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA:     pani Magdalena Szukalska

SKARBNIK STOWARZYSZENIA:        pani Magdalena Chachaj

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:                   pani Agata Adamska

pani Monika Borowska

pani Justyna Glińska

pani Anna Kuczborska

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI:          pani Joanna Maciejewska

SEKRETARZ KOMISJI:                         pani Barbara Cabańska

CZŁONEK KOMISJI:                              pani Ewa Jerzakowska

projekt i realizacja: MPMedia