Nasze działania

NASZE DZIAŁANIA

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ „PRZEKREŚLONY KŁOS”

 

Działalność szkoleniowa, wydawnicza i poradnictwo

· Co roku na przełomie września/października organizujemy AKADEMIĘ ZDROWIA CELIAKA. Są to wykłady specjalistów z zakresu celiakii oraz diety bezglutenowej. Uczestnikom dają rzadką możliwość uzupełnienia wiedzy o celiakii, o diecie bezglutenowej oraz o żywności bezglutenowej. Akademii towarzyszy prezentacja firm produkujących żywność bezglutenową wraz z degustacją, a niekiedy FESTIWAL BEZGLUTENOWYCH SMAKÓW (polegający na ocenie prezentowanych potraw bezglutenowych). Akademia Zdrowia Celiaka jest adresowana do wszystkich chorych na celiakię oraz rodziców chorych dzieci. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne.

 

 

 

· CELIAKIA, DIETA BEZGLUTENOWA – CO POWINIENEŚ O TYM WIEDZIEĆ orazCELIAKIA, DIETA BEZGLUTENOWA. WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Pod tymi tytułami kryją się publikacje, które są przykładem naszej działalności wydawniczej i które dostarczają chorym podstawowej wiedzy oraz pomagają zrozumieć: czym dla chorych jest celiakia oraz na czym polega i jakie problemy stwarza dieta bezglutenowa. Poradniki dają cenne praktyczne wskazówki jak sobie radzić, aby dieta była jak najmniejszym utrudnieniem w życiu chorego.Poradniki wydawanie są chorym nieodpłatnie.

 

 

 

· W siedzibie Stowarzyszenia  prowadzimy warsztaty NAUKI ŻYCIA Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ.  Na zajęciach pod okiem naszych terapeutów uczymy przygotowania bezglutenowych potraw oraz wykonywania wypieków. Ich uzupełnieniem są porady dietetyczne w zakresie prawidłowego stosowania diety bezglutenowej. Dla dzieci i młodzieży organizujemy alternatywne zajęcia o nazwie KOLOROWA KUCHNIA BEZGLUTENOWA. Na tych zajęciach skupiamy się na praktycznej nauce wykonywania smakołyków uwielbianych przez dzieci. Uczestnictwo jest w warsztatach oraz poradnictwo dietetyczne są bezpłatne.

 

 

 

· Kolejnymi formami szkoleń dla osób będących na diecie bezglutenowej są: AKADEMIA ŻYCIA Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ oraz AKADEMIA KULINARNA CELIAKA. W ramach obu tych form zajęcia odbywają się w specjalnych centrach szkoleniowych pod okiem doświadczonych mistrzów sztuki kulinarnej. W zależności od poziomu wiedzy kulinarnej uczestników odbywają się oddzielnie zajęcia dla  zaawansowanych. W ramach tych form szkoleniowych się również prowadzone warsztaty sugarcrafingu. Uczestnictwo jest w warsztatach są bezpłatne.

 

 

 

·         Na bieżąco prowadzimy strony internetowe:

www.dietabezglutenowa.pl– poradnik o celiakii oraz diecie i żywności bezglutenowej,

www.celiakia.eu– serwis informacyjny dla chorych na celiakię,

www.produktbezglutenowy.pl– wykaz produktów bezglutenowych,

www.bezglutenowakuchnia.pl– poradnik z przepisami kulinarnymi bezglutenowymi

oraz prowadzimy aktywne działania na Fanpage’u Stowarzyszenia

 

Organizacja wypoczynku, imprez integracyjnych oraz udział w imprezach kulturalnych

·         Jeśli chodzi o wypoczynek i rekreację, to nasze działania głównie adresowane są do dzieci i młodzieży chorych na celiakię. W ofercie mamy BEZGLUTENOWE WAKACJE i BEZGLUTENOWE PODRÓŻE MARZEŃ. W czasie wakacji letnich organizujemy kolonie, a w czasie ferii zimowiska przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podstawą wypoczynku jest atrakcyjny program bogaty w wycieczki, zwiedzanie, zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy. Najważniejszym elementem każdej formy wypoczynku jest zapewnienie uczestnikom urozmaiconej diety bezglutenowej. W przypadku, gdy ośrodki zapewniają odpowiednią bazę noclegową, zapraszamy do udziału matki z małymi dziećmi chorymi na celiakię oraz indywidualnie osoby dorosłe. Organizujemy również atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne z pełnym zabezpieczeniem bezglutenowych posiłków na miejscu i w czasie podróży. W zależności od programów wycieczek są to wyjazdy dla osób dorosłych, starszej młodzieży oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Imprezy są organizowane jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

 

 

 

·         Dla dzieci organizujemy imprezy integracyjne BEZGLUTENOWY DZIEŃ DZIECKA, BEZGLUTENOWE MIKOŁAJKI, POWITANIE LATA i POŻEGNANIE LATA. Realizowane pod tą nazwą działania maja różne formy i są dostosowane do wieku uczestników. Prawie zawsze towarzyszy im bezglutenowy poczęstunek oraz słodkie upominki. Udział w imprezach jest nieodpłatny.

 

 

 

·         Członkowie Stowarzyszenia (wyłącznie osoby chore na celiakię) dwa razy w roku spotykają się na imprezach świątecznych: ŚNIADANIU WIELKANOCNYM oraz WIECZERZY WIGILIJNEJ. Spotkania mają wyjątkowy świąteczny nastrój, serwowane są tradycyjne świąteczne potrawy w bezglutenowej wersji, a ponadto uczestnicy otrzymują świąteczne upominki. Obie imprezy poprzedza uroczysta Msza Św. (dostępna dla wszystkich zainteresowanych) z możliwością przyjęcia bezglutenowej komunii. W założeniu tych spotkań jest wzajemne poznanie się, tudzież nawiązywanie kontaktów i przyjaźni. Udział w imprezach jest nieodpłatny.

 

·         Realizując działania integrujące środowisko osób chorych na celiakię staramy się to robić również poprzez działania nazywane BLIŻEJ KULTURY.Pod tym hasłem zapraszamy do wspólnego udziału w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych, operetkowych i baletowych, w musicalach, w koncertach muzyki poważnej i rozrywkowej oraz w seansach filmowych. Dzięki temu chorzy mają niepowtarzalną możliwość obejrzenia ciekawych dzieł scenicznych, wysłuchania pięknej muzyki oraz zobaczenia wybitnych artystów i aktorów polskich i zagranicznych. W zależności od imprezy odpowiednio zapraszamy chorych dorosłych, młodzież lub dzieci.

 

Inne nasze działania na rzecz środowiska chorych na celiakię

·         Reprezentujemy środowisko na forum rządowym, samorządowym oraz wobec urzędów i różnych instytucji. Spotykamy się z parlamentarzystami w celu pozyskania ich poparcia dla rozwiązywania problemów chorych na celiakię.Współdziałamy z władzami, z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami służby zdrowia (w tym lekarzami specjalistami, naukowcami oraz dietetykami) w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów, z którymi borykają się chorzy i rodzice chorych dzieci. Jesteśmy inicjatorami wielu interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskich, tudzież wniosków i petycji skierowanych do różnych organów i instytucji państwowych.

 

·         Dążymy do tego, aby żywność bezglutenową traktować na tych samych zasadach jak leki dla chorych oraz aby państwo z mocy prawa spełniało kontrolę nad jej jakością oraz spełnianiem norm bezglutenowości – obowiązkowe badania w akredytowanym laboratorium na zawartość glutenu. Podejmujemy się również interwencji w celu wyeliminowania z bezglutenowego rynku zjawiska sprzedaży produktów określanych jako bezglutenowe, a które nie są przebadane na zawartość glutenu. Sami zlecamy badania niektórych produktów oznaczonych jako bezglutenowe, a których producenci odmawiają przedstawienia takich badań. Niestety obecne niezbyt precyzyjne prawo i niechęć organów państwowych do rzeczywistej kontroli żywności bezglutenowej są jednym z istotnych powodów, że chorzy nie mogą mieć pełnego zaufania do jakości sprzedawanej żywności bezglutenowej.

 

·         Współpracujemy z producentami żywności bezglutenowej (z kraju i z zagranicy) pod kątem rozszerzenia oferty produktów bezglutenowych oraz domagamy się badania produktów oznaczonych jako bezglutenowe pod kątem spełniania wymogów na zawartość glutenu. Mobilizujemy producentów do polepszania jakości wyrobów bezglutenowych oraz rozszerzania ich dostępności dla konsumentów. W celu aktywizacji producentów organizujemy konkurs na NAJLEPSZY PRODUKT BEZGLUTENOWY ROKU. Pod ta nazwą odbywa się ogólnopolski konsumencki konkurs – plebiscyt na Najlepszy Produkt Bezglutenowy Roku. Jest to jedyny konkurs, gdzie jury konkursowym są wszyscy konsumenci, a do konkursu dopuszczone są wszystkie produkty, które spełniają wymogi żywności bezglutenowej.

 

·         Sprawujemy merytoryczną opiekę nad stoiskiem z żywnością bezglutenową w sklepie specjalistycznym Delikatesy Bezglutenowe w Bydgoszczy, aby zapewnić możliwie największy wybór żywności bezglutenowej oraz dbamy, aby sprzedawane produkty spełniały odpowiednie normy dla żywności bezglutenowej to jest posiadały stosowne badania potwierdzające, że są produktami bezglutenowymi.

 

·         Bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach medycznych, konferencjach dla organizacji pacjenckich oraz w spotkaniach i szkoleniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych pożytku publicznego. 

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością oraz pragnących skorzystać z naszej bogatej oferty serdecznie zapraszamy.

Jesteś chory/a na celiakię, masz dziecko chore na celiakię, nie chcesz być sam/a z wieloma problemami jakie stwarza choroba bądź razem z nami.

projekt i realizacja: MPMedia