Kontakt z nami

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ

„PRZEKREŚLONY KŁOS”
 

Siedziba organizacji: 85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6

Adres do korespondencji: 85-950 Bydgoszcz 1, skr. poczt. nr 76

Telefon kontaktowy: 602-623-218

e-mail: biuro@dietabezglutenowa.pl

nr konta: 94 1020 1462 0000 7302 0205 1225

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy

projekt i realizacja: MPMedia