Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem

Członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” może zostać osoba fizyczna (pełnoletnia), która złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez wspólne aktywne podejmowanie działań na rzecz chorych.

Osoba deklarująca wstąpienie do Stowarzyszenia zostaje Członkiem Stowarzyszenia:

·         po dostarczeniu do Zarządu Stowarzyszenia wypełnionej i podpisanej deklaracji (w oryginale). Deklarację można przesłać pocztą na adres dla korespondencji:

Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos”;

85-950 Bydgoszcz 1; skrytka pocztowa nr 76

·         zapłaceniu składki członkowskiej za rok kalendarzowy w którym wstępuje.

Członek Stowarzyszenia jeżeli jest osobą chorą wymagającą stosowania diety bezglutenowej zostaje beneficjentem działań Stowarzyszenia na zasadach ogólnych określonych w Statucie Stowarzyszenia. Ponieważ znaczna część działań jest dotowana ze środków publicznych, wymagane jest przedłożenie dokumentu lekarskiego stwierdzającego chorobę, która powoduje konieczność stosowania diety bezglutenowej.

 

Deklaracja członkowska do pobrania

ZałącznikWielkość
deklaracja_2018.pdf213.17 KB
projekt i realizacja: MPMedia