Informacje o składkach

Informacje o składkach

Składka członkowska jest składką roczną za dany rok kalendarzowy (czyli okres od 1 stycznia do 31 grudnia) a jej wysokość (w danym roku kalendarzowym) jest niezależna od ilości miesięcy przynależności do Stowarzyszenia.

Kwota składki członkowskiej wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Osoby wstępujące do Stowarzyszenia składkę za dany rok płacą w okresie czternastu dni od daty złożenia deklaracji przynależności do Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia składkę za dany rok kalendarzowy wpłacają w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos"

85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6

nr konta: 94 1020 1462 0000 7302 0205 1225

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy

W tytule przelewu wpisujemy:

"opłata składki członkowskiej za rok .... oraz imię i nazwisko członka Stowarzyszenia"

projekt i realizacja: MPMedia