PRZYPOMINAMY O OPŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Przypominamy Wszystkim Członkom Stowarzyszenia o opłaceniu corocznej składki w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Składka za dany rok kalendarzowy ma być wpłacana przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018. 

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ "PRZEKREŚLONY KŁOS"

85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6

nr konta:   94 1020 1462 0000 7302 0205 1225

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy

W tytule przelewu proszę wpisać: "składka członkowska za rok 2018 - imię i nazwisko członka Stowarzyszenia"

Nowych członków informujemy, że deklarację członkowską można pobrać ze strony:
http://www.celiakia.eu/o_nas/deklaracja_czlonkowska.html

projekt i realizacja: MPMedia