Kontakt

Kontakt z nami

Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciól Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos" :

85-200 Bydgoszcz
ul. Łokietka 6

Adres do korespondencji:
85-950 Bydgoszcz 1, skrytka poczt. nr 76

biuro@dietabezglutenowa.pl

(+48) 602 623 218

 

nr konta:   94 1020 1462 0000 7302 0205 1225

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy

projekt i realizacja: MPMedia